Vejer & Måler i Kolding udfører mange forskellige Inspektions opgaver:

  • Skibe: Luge kontrol, Kupon mand, Tally, Prøvetagning
  • Biler
  • Fly: Kontrol / tjek af gods inden losning af fly
  • Tanke
  • Firmaer
  • Lagre: Kontrol af lagre vedr. rengøring inden oplægning af ifm. lastning / losning af Skibe, Lastbiler, Fly, Tanke Lagere
  • Korn & Foderstoffer, Gødning, Træ, Finér, Svinefedt, Fiskeolie, Big Bags, Maskiner og Computer mm.​
Kategori reference